Anna  Wojtczyk

Anna Wojtczyk

prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu zamówień publicznych
5 artykuł na stronie
nagrody i wyróżnienia
wiper-pixel